TOPIC CONVERSATION

การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาที่สองหลายๆคน ทักษะทางภาษาหลัก ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ล้วนสัมพันธ์กัน ความเชี่ยวชาญในแต่ละทักษะมีความสำคัญต่อการสนทนา การใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ความสามารถในการพูดอย่างเชี่ยวชาญทำให้ผู้พูดมีข้อได้เปรียบหลายประการ ทักษะการพูดมีความสำคัญต่อความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่ไม่จำกัดเป้าหมายเฉพาะทางวิชาชีพเท่านั้น ทักษะการพูดยังช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันส่วนตัวได้ด้วย

การเรียนภาษาอังกฤษจะไม่น่าเบื่อด้วยหนังสือที่มีบทเรียนทันสมัย สนุกสนาน และตลกขบขัน ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มคำศัพท์และเรียนรู้สำนวนที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังช่วยให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและศีลธรรมในโลกปัจจุบัน

รายละเอียดคอร์สเรียน

หลักสูตรการสนทนาตามหัวข้อมุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูดของผู้เรียน หนังสือเรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่น คีย์เวิร์ด, บทความสั้น และคำถามเฉพาะเรื่อง วิธีการที่ใช้ในหลักสูตรนี้โดยพื้นฐานแล้ว คือ แนวทางการสื่อสาร

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

เน้นเกี่ยวกับการพูด การสื่อสารในหัวข้อที่กำหนด ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

Scroll to Top