TOEIC TEST

TOEIC Listening & Reading

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาโดยครูผู้สอนที่ได้คะแนนเต็ม โดยมีเป้าหมายให้คะแนนเกิน 720 คะแนน หรือเพื่อให้ได้ 100 เพิ่มขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมกับพัฒนาทักษะการบริหารเวลาโดยฝึกจากการทำข้อสอบจริง และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างทักษะการพูดผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 50 นาที ส่วนละ 25 นาทีสำหรับส่วนการฟังและการอ่าน

TOEIC Speaking

นักเรียนจะได้ครอบคลุมทุกคำถามในการสอบ TOEIC Speaking และเรียนรู้เทคนิคการตอบและการพูด ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการพูดผ่านแบบฝึกหัดที่เป็นไปตามรูปแบบคำถาม TOEIC และเตรียมตัวสำหรับการทดสอบกับครู และใน 6 บทเรียนสุดท้ายจะมีการทดสอบจำลอง

TOEIC Vocabulary Builder

หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ได้คะแนนสูงในการสอบ Listening & Reading บทเรียนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ จากนั้นนักเรียนจะมีการสนทนากับครูเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ ด้วยวิธีนี้นักเรียนจะสามารถจดจำและใช้คำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top