SPECIAL TRAINING FOR IELTS

IELTS

QQEnglish ภูมิใจนำเสนอแนะนำโปรแกรม IELTS ด้วยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ โรงเรียนได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด และยังคงพัฒนาอัพเดทเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อความก้าวหน้าที่เร็วที่สุด สามารถเรียนร่วมกับ CALLAN Method ได้

ครูผู้สอนและแผนการสอน

นอกจากหลักสูตรเนื้อหาบทเรียนที่มีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว ครูผู้สอนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางโรงเรียนได้ให้ความทุ่มเทในการฝึกอบรม โดยครูทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม IELTS อย่างน้อย 90 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถและมีความพร้อมในการสอน ไม่เพียงเท่านั้นครูผู้สอนจะได้รับการทดสอบเป็นประจำโดยใช้แบบทดสอบทางการของ Cambridge IELTS เพื่อเป็นการรับประกันว่าครูที่ QQEnglish มีประสบการณ์การสอบ IELTS โดยตรง นอกจากนี้ยังมีทีม IELTS เพื่อตรวจสอบการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานระดับสูง ด้วยมาตราการทั้งหมดนี้ ครูของ QQEnglish สามารถช่วยนักเรียนให้บรรลุผลคะแนน IELTS 6.5 ตามเป้าหมายได้

QQ English มีแผนการเรียนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและช่วยให้พวกเขาได้คะแนนตามเป้าหมาย แผนการเรียนเหล่านี้ ประกอบด้วยการผสมผสานของชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งยังมีชั้นเรียนเสริม เช่น IELTS Phraseology ซึ่งช่วยในการสร้างคำศัพท์และความสามารถในการพูด 

QQEnglish มีแผนการเรียนที่ตอบสนองผู้เรียนทุกประเภท ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์สอบ IELTS มาก่อน ไปจนถึงนักเรียนที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าความต้องการในการเรียนรู้จะเป็นอย่างไร การเรียนแผน IELTS ของ QQEnglish สามารถปรับแต่งเพื่อช่วยให้นักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้

International English Language Testing System

IELTS LISTENING : เน้นทักษะการฟัง โดยจำลองเหมือนการสอบจริง โดยการตอบคำถามกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่มาจากหนังสือที่เชื่อถือได้ หลักสูตรนี้มีกิจกรรมการฟังมากมายเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับความเร็วของเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้มี 40 บทเรียนที่แบ่งออกเป็นทักษะต่างๆ

  • ประเภทคำถาม หัวข้อต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมหรือการศึกษาที่มักจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
  • จำนวนเสียงในข้อสอบ ให้เราแยกให้ออกว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้สนทนาเป็นใครกับใคร
  • สำเนียงภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อเมริกัน อังกฤษ หรือออสเตรเลีย ในบางครั้งมีการบันทึกการสนทนาด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เช่น เยอรมัน หรือ สเปน 
บทเรียนนี้มีจุดมุ่งหมาย สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังที่เกี่ยวข้องกับการสอบ IELTS

IELTS READIND : หลักสูตรการอ่านประกอบไปด้วย 48 บทเรียน โดยมีการจำลองการทดสอบเป็นเวลาหลายวัน โดยครูจะเป็นผู้แนะนำสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการสอบ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่จะทำให้ได้คะแนนและกลยุทธ์ เทคนิคต่างๆ ที่มีประโยชน์ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับ IELTS Reading ว่าคืออะไร และให้คะแนนอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการเขียนผ่านการฝึกเขียนอย่างต่อเนื่องและข้อเสนอแนะจากผู้สอน

IELTS SPEAKING : หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับตนเอง บ้านเกิด ครอบครัว การศึกษา งาน ความสนใจหรืองานอดิเรก ความชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ และอื่นๆ การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเตรียมตัวสำหรับส่วนที่ 1 ของการทดสอบการพูด นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการจัดการพูดให้มีความชัดเจน กระชับ มีระเบียบและมีรายละเอียดที่สนับสนุนกันภายในบทพูดเป็นอย่างดี นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการให้เหตุผลของคำตอบและวิธีสนับสนุนด้วยรายละเอียดหรือตัวอย่าง ในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้ฝึกฝนโครงสร้างไวยากรณ์

IELTS WRITING : หลักสูตรการเขียนประกอบด้วย 48 บทเรียน พร้อมการทดสอบจำลอง หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเขียน และวิธีการให้คะแนน ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการเขียนผ่านการฝึกเขียนอย่างต่อเนื่องและข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน

IELTS PHRASEOLOGY : หลักสูตรการพูดที่ได้รับการดัดแปลงโดยเน้นที่คำศัพท์ รวมข่าวเหตุการณ์ของโลก โดยใช้บทความข่างทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อความอ่านและแบบฝึกหัดในขณะที่ใช้คำถามประเภทการพูดของการสอบ IELTS ในคำถามนำและคำถามอภิปราย หลักสูตรนี้มี 4 ระดับ ระดับของนักเรียนจะถูกกำหนดโดยการทดสอบจากคลังคำศัพท์ของนักเรียน หลักสูตรนี้มี 20 บทเรียนสำหรับแต่ละระดับ นั่นคือ 80 บทเรียน หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคำศัพท์และความเข้าใจของตน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top