R.E.M.S

R.E.M.S Method

เป็นวิธีการพูดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไปตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ใช้วิธี Audio-Lingual และ Direct Method ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มการฝึกซ้อมและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

สิ่งคาดหวังที่จะได้รับ

  • การออกเสียงที่ถูกต้องโดยใช้ IPA และโดยการทำความเข้าใจวิธีการพูดที่ถูกต้อง เช่นตำแหน่ง ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก
  • รูปแบบภาษาที่แตกต่างกันผ่านการพูดคุยของครูและฝึกฝนโดยใช้แบบฝึกหัด
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบมากขึ้นเป็นการฝึกทักษะการคิด การพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • คำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่มีประโยชน์ เพื่อทักษะหลัก การฟัง พูด อ่าน เขียน 
  • แก้ไขการออกเสียง โดยใช้ IPA ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
  • ได้รับแบบฝึกหัดเพื่อทำการฝึกฝน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top