PRONUNCIATION

Pronunciation

เน้นการออกเสียงให้ถูกต้อง เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนการออกเสียงต่างๆ การออกเสียงเป็นการทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนกำลังสื่อสาร ครูจะคอยช่วยแก้การออกเสียงให้ถูกต้อง โดยการพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆ รวมทั้งสอนการออกเสียงคำที่ออกเสียงยากๆเช่นกัน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top