COURSES IN QQ ENGLISH

รูปแบบการเรียนกับ QQEnglish

เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ QQEnglish เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ส่วนตัว (ตัวต่อตัว) คลาสละ 25 นาที ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกครูผู้สอน และเวลาเรียนที่คุณสะดวกได้ด้วยตนเอง

  • เรียนได้ทุกเวลา : สถานบันเปิดทำการ (สอนสด) ตลอด 24 ชั่วโมง/ทุกวัน ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถทำการจองคลาส และเริ่มเรียนได้ทุกเมื่อในเวลาที่คุณต้องการ ตามช่วงเวลาที่คุณสะดวกที่สุด ได้ไม่จำกัดหลักสูตร
  • เรียนได้ทุกวัย : หลักสูตรมาตรฐานหลายหลายเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกช่วงอายุที่แตกต่าง โดยบทเรียนจะถูกจัดให้เหมาะกับวัยตามลักษณะการใช้ภาษา และระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียน
  • เรียนได้ทุกที่ : คุณสามารถเข้าร่วมคลาสเรียนออนไลน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์สุดอัจฉริยะของสถาบัน ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะ
  • คุณครูผู้สอน : สามารถเลือกครูผู้สอนได้มากกว่า 1,300 ท่าน ที่ผ่านการรับรอง (TESOL Certificate) มากประสบการณ์ด้วยเทคนิคการสอน ที่พร้อมเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาและเร่งพัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
  • คลาสเรียนตัว-ต่อ-ตัว (1 ON 1) : ทุกคลาสเรียนของคุณจะเป็นคลาสสอนสด (Real-Time) แบบตัวต่อตัว (Private Class) เพื่อให้คุณครูของคุณใช้เวลาทั้งหมดของบทเรียนทำการสอนได้อย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด โดยสามารถโฟกัสเฉพาะคุณ
  • เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ท : ตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าทุกประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง/ทุกวัน เพื่อความสะดวกในการเข้าเรียน และความพึงพอใจในระดับ 100% จากนักเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ ที่เมืองเซบู

QQEnglish Offline Program เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณจะได้สัมผัสการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โรงเรียน QQ English-IT Park ตั้งอยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เต็มไปด้วยสำนักงาน บริษัทเครือต่างประเทศ และบริษัทไอทีที่รวมตัวกันอยู่บนเกาะเซบู และเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดโดยเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น

คอร์สเรียน QQEnglish

Callan Method

หลักสูตรนี้เน้นทักษะการพูดและการฟัง ให้ผู้เรียนคิดเป็นภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว โดยไม่ได้นึกถึงภาษาไทย การศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วว่านักเรียนที่ใช้วิธี Callan มีความก้าวหน้ามากกว่าในการสอนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป สิ่งนี้ทำให้วิธีของ Callan เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คุ้มค่ามาก เนื่องจากนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ในเวลาอันสั้นกว่าวิธีอื่นๆ

Basic English

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานจนถึงระดับกลาง ถึงแม้บทเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นการเรียนแบบเข้าใจง่าย เป็นการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน จากนั้นให้นักเรียนคุ้นเคยการออกเสียงจากการได้ยิน จนถึงพัฒนาทักษะ การอ่านและการเขียน ทำให้นักเรียนเข้าใจในการสรุปและบริบทต่างๆในแบบของตัวเอง

Reading/Writing

นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการอ่านและการเขียน การสรุปหัวข้อ และคำใบ้ หรือคีย์เวิร์ดจากข้อความ

Speaking

เรียนรู้พื้นฐานแกรมม่า คำศัพท์ และวลีต่างๆ จากการฝึกสนทนา หลักสูตรนี้เน้นการสนทนา พูด มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน เช่น การเรียนรู้แกรมม่า หรือวลี ผ่านการสนทนาในหัวข้อที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน

Listening

เสริมสร้างทักษะการฟังผ่านหลักสูตรอินเตอร์เน็ต หนังสือเรียนที่หลากหลายตั้งแต่บทสนทนารายวันไปจนถึงข่าวระดับโลก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมสอบ TOEIC

Pronunciation

การออกเสียงให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของคนญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนการออกเสียงต่างๆ การออกเสียงเป็นการทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนกำลังสื่อสาร ผู้สอนคอยช่วยแก้การออกเสียงให้ถูกต้อง โดยการพูดประโยคเดิมซ้ำๆ รวมท้ังสอนการออกเสียงคำที่ออกยากๆเช่นกัน

Topic Conversation

นักเรียนจะได้รับทักษะในการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ วิธีนี้จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการสื่อสาร ผ่านการพูดคุยหารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และทำให้ภาษาอังกฤษนักเรียนได้พัฒนาไปอีกขั้น

Travel English

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในหลายๆประเทศ นักเรียนจะได้เรียนการสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็น เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ หรือการขึ้นรถไฟ รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น

TOEIC Test

เป็นหลักสูตรสำหรับ TOEIC โดยใช้บทเรียนเดิมจากบทเรียนคลาสตัวต่อตัว ทางโรงเรียนใช้ข้อสอบเก่าในการเตรียมสอบ TOEIC โดยใช้กลยุทธ์ เทคนิคสำหรับการตอบคำถาม

Special Training for IELTS

เป็นหลักสูตรพิเศษของ IELTS โดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ผ่านการเตรียมพร้อมสำหรับ IELTS โดยเฉพาะการฝึกการพูด

Business English

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนการเขียนอีเมล์ โทรศัพท์ และสวมบทบาท สำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายในอนาคตที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

News Alert

เรียนรู้การออกเสียง คำศัพท์ ผ่านหัวข้อข่าว นักเรียนจะได้อ่านบทความ และได้ฝึกวิเคราะห์ข่าว โดยหัวข้อที่อ่านครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือก วิธีนี้นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการสนทนาที่สูงขึ้น

Daily English

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่นำเสนอสำนวนตามสถานการณ์ตามกฎไวยากรณ์ เพื่อแนะนำว่านักเรียนควรสร้างประโยคอย่างไร และควรใช้สำนวนใดเมื่อใด หนังสือที่จะใช้ในการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนประโยคต่างๆ ตามโครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์ในหนังสือ ด้วยคำแนะนำของครูผู้สอน นักเรียนจะได้รับการทดสอบคำศัพท์อื่นๆสำหรับสถานการณ์เฉพาะโดยใช้กฎไวยากรณ์เดียวกัน

R.E.M.S (Repetition is the Mother of Learning)

หลักสูตร R.E.M.S สอนเกี่ยวกับวิธีการพูดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ใช้วิธี Audio-Lingual และ Direct Method จึงมีประสิทธิภาพ วิธีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำส่วนที่ดีที่สุดของวิธี Audio-Lingual และ Direct มาปรับปรุง และด้วยเหตุนี้ จึงมีการเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

มีเรียนแบบออนไลน์ และ เรียนที่แคมปัส ณ เมืองเซบู

Scroll to Top