DAILY ENGLISH

Daily English

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ที่สอนสำนวน วลีตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันตามกฎไวยากรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสร้างประโยคถูกต้อง และควรใช้สำนวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้ฝึกฝนประโยคต่างๆ ตามโครงสร้างไวยากรณ์ และคำศัพท์ในหนังสือด้วย

ไวยากรณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้การสื่อสารมีความเข้าใจและถูกต้องรวมถึงเป็นการจัดโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนนี้จะมุ่งเน้นไปที่กฎการใช้ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด แต่ละหัวข้อประกอบด้วยโครงสร้างประโยค สำนวนภาษาอังกฤษ และปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับไวยากรณ์และการใช้

รายละเอียดคอร์สเรียน

  • มุ่งเน้นไปที่การใช้กฎไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด
  • แต่ละบทเรียนมีสำนวนสั้นๆ แต่มีประโยชน์ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ
  • เรียนรู้ผ่านรูปภาพเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพแล้วเกิดความเชื่อมโยงให้ง่ายต่อการเข้าใจ
  • มีการแสดงบทบาทสมมติโดยครูและนักเรียนจำลองอยู่ในสถานการณ์จริงต่างๆ 
  • เนื้อหาหลักสูตรภาษามี 3 ระดับ
  • ในแต่ละบทเรียนจะใช้เวลา 25 นาที 

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top