KOREA
เกาหลี

ประเทศเกาหลีใต้...เกาหลีฟีเวอร์ แดนกิมจิฟอร์เอฟเวอร์

เพียงแค่เอ่ยชื่อของประเทศเกาหลีใต้ ก็ทำให้หลายคนสามารถนึกภาพต่างๆ ของประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง การแต่งตัว อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องประดับ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแต่ละอย่างที่กล่าวมานั้น ล้วนต่างได้รับความนิยมในเมืองไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ซีรีย์เกาหลี ที่แม้ก่อนหน้านี้บ้านเราจะฮิต นิยมทุกอย่างที่เป็นของญี่ปุ่นเสียมากกว่า แต่หลังจากที่กระแสเกาหลีฟีเวอร์จากหนังหรือซีรีย์ แล้วทำให้ติ่งคนไทยบ้านเรา หันมาจับตามองและขอเกาะกระแสตามเทรนด์ของหนุ่มสาวแดนกิมจิบ้าง

ซึ่งกระแสแต่ละอย่างที่เป็นเทรนด์ ก็จะฮอตฮิตแตกต่างกันไป อย่างดารานักร้อง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นที่ขอเป็นติ่ง ทั้งร้องทั้งเต้นเลียนแบบไอดอล ประกอบกับนักร้องบ้านเราได้เป็นหนึ่งในวงเกาหลี ทำให้เทรนด์ฮิตนักร้องไม่มีวันตกแน่นอน รวมถึงสไตล์การแต่งตัว และเครื่องประดับต่างๆ เครื่องสำอางและเทรนด์การศัลยกรรมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้ทั้งหนุ่มสาวบ้านเราอยากจะทำหน้าเหมือนดารา ไอดอล นักร้องเกาหลี ถึงขนาดลงทุนบินไปอัพหน้ากัน โดยเฉพาะดาราไทย จึงทำให้กระแสเกาหลีฟีเวอร์ในทุกๆ เรื่อง ยังคงเป็นที่พูดถึงในทุกเพศทุกวัยนั่นเอง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเมืองหลวง : กรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี มีพื้นที่ทั้งหมด 605.2 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ เกือบ 10 ล้านคน ในช่วง

ระบบการเมือง : ประเทศเกาหลีใช้ระบอบประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ ยุน ซอก-ยอล เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 20 ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รัฐบาลเกาหลีแบ่งแยกอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา 300 คน มีวาระการทำงาน 4 ปี และฝ่ายตุลาการซึ่งมีผู้พิพากษาศาลฎีกา 14 คน มีวาระการทำงาน 6 ปี มีหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค 17 หน่วย และหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 226 หน่วย หัวหน้าหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระการทำงาน 4 ปี

การแบ่งแยกดินแดน : ในปี ค.ศ. 1948 เกาหลีทั้งสองได้จัดตั้งรัฐบาลของตนขึ้น ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) แยกอิสระเป็น 2 ประเทศ ตามกฎบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทั้ง 2 ประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติพร้อมกัน อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ถือว่าเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี

ดอกไม้ประจำชาติ : มูกุงฮวา หรือดอกชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของเกาหลีใต้ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ดอกไม้ที่ไม่เคยเหี่ยวเฉา” มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับลักษณะนิสัยของคนเกาหลีที่มีความจริงใจ มุ่งมั่น อดทน เพลงชาติเกาหลีมีท่อนที่ว่า “แม่น้ำลำธารและขุนเขางามพิลาศยาวสามพันลี้ ปกคลุมไปด้วยดอกมูกุงฮวาที่ชูช่อบานสะพรั่ง” อีกท้ังตราสัญลักษณ์ของรัฐบาลและรัฐสภาก็มีรูปทรงของดอกมูกุงฮวาเช่นกัน 

สนามบิน : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) และ ท่าอากาศยานกิมโป (Gimpo Airport)

เวลา Time Zone : โซนเวลาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จะเร็วกว่าเวลามาตรฐานสากล 9 ชั่วโมง และจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ลักษณะภูมิประเทศ

คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย โดยมีความยาวประมาณ 612 ไมล์ หรือ 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 175 กิโลเมตร หรือ 105 ไมล์ ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทรเป็นเทือกเขา ซึ่งเกาหลีจัดว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาบสมุทรเกาหลีแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ เกาหลีเหนือ และทางตอนใต้ คือเกาหลีใต้ พื้นที่ 70% ของเกาหลีใต้เป็นเทือกเขาและหุบเขา

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดิน ซึ่งเป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ โดยประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขาตลอดจนชายฝั่งด้านตะวันออกที่มีความสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ส่วนชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อยๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ถือเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าว ซึ่งเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเกาหลีเหนือที่มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ และถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร ชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน มีความยาวรวมกัน 2,413 กิโลเมตร แม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำนักตง แม่น้ำฮัน และแม่น้ำคึม

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศเกาหลีใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัดปกครองตนพิเศษ เกาหลี มหานคร, เกาหลี นครพิเศษ และ นครปกครองตนเอง สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เพื่อให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และเกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 7 เขตการปกครอง และมีกรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งทั้งหมด 77 เมือง และ 88 มณฑล 

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ

ชาวเกาหลี เรียกผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่า คึมซูกังซาน หรือ ผืนพรมทองแห่งน้ำและภูเขา ความน่าพิศวงของผืนแผ่นดินนี้ถ่ายทอดผ่านแต่ละช่วงฤดูกาลด้วย ทัศนียภาพที่สวยงามแตกต่างกันไป ภูมิอากาศของเกาหลีซึ่งอยู่ในเขตอบอุ่นมีอยู่ 4 ฤดูกาลใน 1 ปี แบ่งออกเป็นฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง มีความแตกต่างกันมาก โดยช่วงฤดูหนาวจะกินเวลายาวนานกว่าฤดูร้อน และฤดูใบไม้ผลิ ส่วนฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่สั้นที่สุด และช่วงเวลาฝนตกจะเป็นระหว่างฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายน

 • ฤดูใบไม้ผลิ : อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 6 – 16 องศาเซลเซียส ช่วงนี้ดอกไม้จะเยอะ ต้นไม้จะทำการผลิใบสะพรั่งเต็มต้น แสงแดดสดใสยาวนานตลอดวัน
 • ฤดูร้อน : อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 38 องศาเซลเซียส ถือเป็นช่วงที่ร้อนจัด แต่อากาศร้อนก็จะทำให้มีฝนตกบ้าง หากไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้มองไปทางไหนก็จะเห็นสีเขียวทั้งต้นไม้ใบหญ้า ผลิใบเต็มที่ ปลายเดือนมิถุนายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม และตลอดเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดที่สุด
 • ฤดูใบไม้ร่วง : อยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะลดลง อยู่ที่ 5 – 25 องศาเซลเซียส แต่จะมีอากาศสดชื่น ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว ถือว่าบรรยากาศโรแมนติกสุดๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ที่เกาหลีจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนสีทองและสีแดงเต็มต้น เป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด
 • ฤดูหนาว : อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 ถึง 20 องศาเซลเซียส อากาศจะแห้งและหนาวจัด บางครั้งมีฝนตกหรือหิมะตกหนัก นักท่องเที่ยวหลายคนไม่พลาดที่จะไปเล่นหิมะ โดยอาจหาที่พักสำหรับเล่นสกีด้วย หากจะไปช่วงนี้จะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย 

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในเกาหลีใต้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สถานที่ที่แนะนำเรียนภาษาในเกาหลีใต้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ค่าครองชีพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ความปลอดภัย

เกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลก 

 • ไม่ต้องกลัวของหาย : แทบทุกมุมของเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่จะมีกล้องวงจรปิด CCTV ดังนั้นถึงหยิบของหรือขโมยของคนอื่นก็สามารถโดนจับได้ง่าย และหากมีประวัติขโมยของที่เกาหลีก็จะสมัครงานได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการขโมยของเกิดขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคือคนเกาหลีมักถูกสอนมาตั้งแต่ยังเด็กว่าห้ามเอาของคนอื่น ดังนั้นหากเห็นใครทำของหล่นบนถนนก็จะนำไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียงหรือปล่อยไว้เพื่อให้คนที่ทำหล่นกลับมาแล้วเจอ 
 • เดินคนเดียวตอนกลางคืนได้  : 
 • ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะไปอีกเมือง
 • ซื้อของออนไลน์อย่างปลอดภัย
 • ส่งของรับของได้ง่าย
 • กินเครื่องเคียงฟรีไม่มีเซอร์วิสชาร์จ
 • อาหารสะอาดและปลอดภัย
 •  

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ/ไม่ควรปฏิบัติ

 • ห้ามแอบถ่ายรูปตามที่สาธารณะ
 • ห้ามคุยเสียงดังบนรถโดยสารสาธารณะ
 • ห้ามนำเงินสดเกินกว่าหมื่นดอลล่าสหรัฐฯ เข้าและออกประเทศ
 • ห้ามทิ้งขยะมั่วเด็ดขาด เพราะที่เกาหลีเขาจริงจังกับการแยกขยะ
 • ต้องเดินชิดขวาขณะเดินขึ้นลงบันได
 •  

อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี

อาหารเกาหลีได้พัฒนาเทคนิคการถนอมอาหารพิเศษในฤดูหนาว ในสูตรอาหารประเภทผักกิมจิ และถือได้ว่ากิมจิเป็นสัญลักษณ์ของอาหารหมักดอง

 • บิบิมบับ : หมายถึง การคลุกเคล้า หรือที่คนไทยเรียกว่า ข้าวยำเกาหลี บิบิมบับ เป็นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดั้งเดิมที่ใช้ในวันหยุดที่สำคัญ เช่น เทศกาลชูซอก แต่ปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน เพราะมีผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติทำให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว
 • พอร์กคาลบิ : หรือที่รู้จักกัน คือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุงคล้ายๆกับ บุลโกกิ แต่เนื้อจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะกินต้องนำมาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีคำ กินกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด
 • ซัมเกทัง ไก่ตุ๋นโสม : ถือเป็นของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน โดยมีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลังและเสริมสุขภาพ ซึ่งตัวไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเหนียว พุทราจีน รากโสม เกาลัดพริกไทยแดง กินพร้อมกับเครื่องเคียง
 • ชาบูชาบู : ถือเป็นอาหารชุดโปรดของคนไทยมาก หม้อไฟสไตล์เกาหลี โดยจะใช้เนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นบางๆ มี ปูอัด หั่นยาวๆ เกี๊ยวกุ้ง เกี๊ยวหมู ใส่ผักต่างๆ ท้ังเห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดฟาง กระหล่ำปลี ถั่วงอก ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหม้อ แล้วเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ ต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนำอุด้งลงต้มอีกครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีฮันจองซิก อาหารชุดเกาหลีโดยจะจัดเป็นชุดๆ จานเล็กๆ และบางครั้งก็มีหม้อไฟด้วย สุดท้ายก็จะจบลงด้วยเครื่องดื่มของหวาน เป็นเมนูที่มีอาหารครบทุกหมู่ นอกจากนี้ยังมีแนงมยอน หรือ บะหมี่เย็นสไตล์เกาหลี โดยจะเป็นเส้นบะหมี่อยู่ในน้ำซุปเย็นที่ใส่เกล็ดน้ำแข็งเข้าไปด้วย ส่วนกิมจิ เป็นอาหารประเภทเครื่องเคียง ไม่ได้เป็นเมนูหลัก แต่จะมีประจำทุกมื้อ ถือว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียว

การคมนาคมและค่าเดินทาง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ภาษาและสกุลเงิน

ภาษา : ภาษาเกาหลี หรือ ฮันกึล เป็นภาษาที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาพูด และภาษาราชการ ภาษาเกาหลีมีสำเนียงท้องถิ่นมากมาย ภาษาทางการที่ใช้ในเกาหลีใต้คือสำเนียงท้องถิ่นที่ใช้ในพื้นที่บริเวณโซล 

สกุลเงิน : ค่าเงินของเกาหลีที่ใช้คือ สกุลเงิน วอน มีเหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10,50,100,500 วอน ธนบัตรมี 1000,5000 และ 10,000 วอน 

ประชากร

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากเกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ และเชื้อสายอื่นๆ มีประชากรประมาณ 51 ล้านคน คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจและบริการ รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรและประมงเป็นส่วนน้อย

ศาสนาและวัฒนธรรม

ชาวเกาหลี ไม่นับถือศาสนา 56.9%, พุทธ 15.5% ,คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 19.7% และนิกายโรมันคาทอลิก 7.9% 

วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเกาหลี แม้ในปัจจุบันชาวเกาหลีจะยังคงเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นวัยรุ่น แต่ชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลีคือฮันบก หรือชุดที่ใช้แต่งกายในฤดูหนาวส่วนใหญ่ใช้ผ้าที่ทอจากฝ้ายและกางเกงยาวที่มีสายรัดที่ข้อเท้าซึ่งช่วยในการเก็บความร้อนของร่างกาย ส่วนในช่วงฤดูร้อนจะใช้ผ้าป่านลงแป้งแข็งหรือผ้ารามี ซึ่งจะช่วยในการซึมซับและการแผ่ซ่านของความร้อนในร่างกายให้มากที่สุด

เทศกาล

เทศกาลตกปลาเทร้าท์  : เทศกาลตกปลาเทร้าท์หน้าหนาวภูเขาฮวาชอน ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองฮวาชอน-กุน จังหวัดคังวอน-โด ประมาณช่วงเดือนมกราคา – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพราะทุกปีบริเวณแม่น้ำฮวาชอนจะแปรสภาพเป็นน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์ภูเขาที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นมีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลาได้ สามารถนำปลามาทำเป็นซูชิ หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานได้เลย และภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือใต้น้ำแข็ง และมีการโชว์แกะสลักน้ำแข็ง ฟุตบอลน้ำแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดเพียงแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ

 

เทศกาลชินโด ยองดึง น้ำทะเลแยก : เทศกาลนี้จัดขึ้นที่ เมืองชินโด จังหวัดชลลานัม-โด ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงที่น้ำลด และเกิดเป็นทางกว้าง 40 เมตร ยาว 2.8 กิโลเมตร ระหว่างเมืองจินโดถึงเกาะโมโด ปรากฏการณ์นี้ผู้คนพากันเรียกว่า มหัศจรรย์แห่งโมเสส มีการล่องทะเลด้วยแพท่อนซุง การสักการะของชาวประมงต่อเทพแห่งทะเล และการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเล การเฉลิมฉลองด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้องและการร้องเพลงเวลาทำงานของชาวเกาะชินโด และวัฒนธรรมต่างๆ สำหรับชาวทะเล

 

เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียงและแมลง : เทศกาลนี้จัดขึ้นที่อุทยานริมน้ำฮัมเปียงและพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมฮัมเปียง จังหวัดชลลานัม-โด นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่รวมความยิ่งใหญ่ของผีเสื้อและแมลงนับหมื่นๆ ตัว บินให้นักท่องเที่ยวได้ชมบริเวณเหนือทะเลแห่งดอกไม้นานาพรรณในพื้นที่ 33 ล้านตารางเมตรในเมืองฮัมเปียง

 

เทศกาลหมักโคลนโพเรียง : เทศกาลนี้จัดขึ้นที่เมืองโพเรียง บนชายหาดแดเชิน จังหวัดชุงชองนัมโด นับเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในแถบนี้ โดยจัดขึ้นปีละครั้ง มีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามากันมากมาย เนื่องจากความโด่งดังของโคลนที่เมืองโพเรียง ที่เป็นโคลนสีดำ แต่มีแร่ธาตุ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆ และมีคุณสมบัติในการบำรุงผิวพรรณ ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด ประทินผิว ชะลอความชรา ลบรอยเหี่ยวย่น บรรยากาศภายในงานจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับโคลนทั้งสิ้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการนวดตัว นวดหน้าด้วยโคลน บำรุงผิว และแต่งหน้าด้วยโคลน 

นอกจากน้ียังมีเทศกาลท่องเที่ยวของเกาหลีอีกมากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลได้ในแต่ละเดือน เพราะประเทศเกาหลีจะเน้นวัฒนธรรมและประเพณีเดิมไว้สืบทอดให้ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างสืบเนื่องตลอดไป

การแต่งกาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ระบบไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใช้ไฟ 110 และ 220 โวลต์ ใช้ปลั๊กสองขาแบบแบน = 110 โวลต์ และปลั๊กสองขาแบบกลม = 220 โวลต์ เป็นปลั๊กกลม 2 หรือ 3 ขา (และมีสายดิน) ท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวีดีโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลกติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวก รวมถึงการเตรียมฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด หรือแบตเตอรี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย เพราะที่เกาหลีอาจมีราคาแพง

ข้อดีของการเรียนภาษาที่เกาหลีใต้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สถาบันสอนภาษาแนะนำที่เกาหลีใต้

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scroll to Top