ENGLISH FOR MARKETING
(หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด)

English for Marketing Course

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
  • ฝึกการเป็นนักสื่อสารที่มีความมั่นใจในด้านการตลาด
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในด้านการตลาด
  • เพิ่มความรู้พื้นฐานด้านการตลาด

รายละเอียดคอร์สเรียน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อนก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้ 

Scroll to Top